Mini Q 20-25 pelletspanna


Marknadens mest prisvärda pelletspanna

Pannkonstruktionen gör att pannan har en hög verkningsgrad som ger en bra bränsleekonomi
 
 


CLICK ON THE IMAGE TO ZOOM

MiniQ är en laddpanna. Pannan används i system med en ackumulatortank.

När solpaneler ansluts, görs det mot ackumulatortanken, där det av sol eller pelletspannan uppvärmda vattnet lagras.

Även om solpaneler inte används i systemet skall laddpannan som förser ackumulatortanken ha en liten vattenvolym så att vattnet snabbt värms upp innan det lagras i ackumulatortanken.

Ecotec MiniQ 20 pelletspanna innehåller bara ca. 55 liter vatten vilket ger små effektförluster.

Den kompakta pelletspannan är bara ca 1 meter hög, vilket gör den mycket lättskött. Pannkonstruktionen gör att pannan har en hög verkningsgrad som ger en bra bränsleekonomi.

Tillsammans med BioLine 20 eller 25, som är en av marknadens bästa och mest köpta brännare är detta en panna som:

• Är mycket prisvärd.

• Är kompakt och enkel att sköta.

• Har en hög verkningsgrad som ger en god 

bränsleekonomi.

• Kräver minimalt underhåll.

 

Mini Q 20- och Mini Q 25 pelletspanna är tillsammans med Bioline 20- och Bioline 25 pelletsbrännare godkända av SP enligt EN303-5, med en pannverkningsgrad => 90 %.

Den stora asklådan gör att pelletspannan bara behöver tömmas på aska ett fåtal gånger per år beroende på antal drifttimmar.

 

Extrautrustning:.

• Asksug.

• Draglucka

• Förråd för pellets med matarskruv.

• 90° skorstensanslutning 

  • Teknisk data

Teknisk data Mini Q 20-25

Parametrar / Enhet Pannans effekt
20 (kW) | 25 (kW)
Erf. Skorstensdrag / Pa 10–15
Rökgastemperatur / ºC 140–180
Pannas verkningsgrad / % Ca: 90
Isolering cm mineralull 5 –
Bränsletyp / – Träpellets
Max arbetstryck / MPa 0,25
Max. Vattentemp. / ºC 95
Skorstensanslutning / mm Ø 130 | Ø 130
A / mm 480 | 480
B / mm 855 | 855
C / mm 860 | 910
D / mm 915 | 965
E / mm 380 | 380
H / mm 1080 | 1130
Inkommande vatten / R” 1″
Returvattenanslutning / R” 1″
Tappventil / R” 1/2″
Pannans vikt (utan vatten) /kg 186 | 197
Pannans vattenvolym / l 55 | 60