Räkna ut vad din uppvärming kostar

Priserna på elström och olja kommer att stiga kraftigt de närmaste åren - oavsett kärnkraftens vara eller icke vara. Idag kan en övergång till pelletseldning halvera din uppvärmningskostnad.

Pelletspriset på 66 öre/kWh är ett snittpris så hör med din leverantör villket pris som gäller.


Använder du olja idag?

Fyll i hur många kubikmeter du förbrukar och räkna om det till kWh.

OBS! Använd punkt ( . ) ej komma ( , ) som decimaltecken.

 
 

Värmer du med elström?

Vid elförbrukning kan du fylla i antal kWh direkt.

 

Hur många kWh förbrukar du?

Fyll i värdet du fick ovan i rutan för kWh och tryck på kalkylera så får du fram kostnaden.

 
kWh
     
El SEK (c:a 120 öre/kWh)
     
Olja SEK (c:a 130 öre/kWh)
     
Pellets SEK (c:a 66 öre/kWh)