Tyr Pelletskamin


Drömmen för alla villaägare med direktverkande el eller värmepump

Med EcoTec Tyr pelletskamin kan du drastiskt minska uppvärmningskostnaden och investeringar i ett dyrt vattenburet värmesystem.
 
 


CLICK ON THE IMAGE TO ZOOM

Kombinerad för pellets och ved.

Ecotec Tyr är en helautomatisk pelletskamin. Det innebär att det är varmt och skönt när du kommer hem. Den behöver ingen passning, den styrs via en termostat som placeras strategiskt i huset för optimal värmespridning.

Kapacitetsmässigt klarar Ecotec Tyr att sprida värmen i stora delar av ditt hus, beroende på planlösning.

 

Varför en Ecotec Tyr?

• Ecotec Tyr har en väl beprövad pelletsteknik kombine-rad med nordisk formgivning.

• Ecotec Tyr är försedd med en undermatad pelletsbrännare, vilket innebär tillförlitlig drift, högre verkningsgrad och enklare skötsel.

• Ecotec Tyr har separat förråd för pellets, vid sidan om eller bakom kaminen i ett annat rum – du väljer den lösning som passar bäst.

• Ecotec Tyr fungerar med såväl 6 som 8 mm pellets.

• Ecotec Tyr kan även eldas med ved, kombinationen pellets och ved är unik.

• Ecotec Tyr ger reducerad uppvärmningskostnad utan att investera i vattenburet system.

 

Aska och förbränning

Uppvärmning med hjälp av en Ecotec Tyr har stora likheter med andra moderna uppvärmnings-källor.Den stora skillnaden är att du använder ett förnyelsebart bränsle som lämnar en restprodukt i form av aska efter sig.

Denna aska, som samlas upp i en asklåda, måste avlägsnas med jämna tidsintervaller för att inte försämra verkningsgrad eller störa kaminens funktion.

 

Genom att välja vår avskiljare som tillbehör kan arbetet med askhantering förenklas.

Askan återför du till naturen genom att sprida den på gräsmattan, därmed minskar behovet av handelsgödsel.

Förbränning med biobränsle ökar inte halten koldioxid i atmosfären.

 

Råd om biobränsle – Råvaror

Viktiga faktorer är energivärde, askhalt, flykthalt, miljöpåverkan och inte minst priset.

Du bör välja ett bränsle som har den lägsta kostnaden per energienhet då du tagit hänsyn till bränslets funktion i kaminen, askhalt och miljöpåverkan.

 

Fakta bränsle (Exempel)

1 ton pellets motsvarar ca 4800 kWh elvärme.

Hur mycket du kan ersätta med pellets vid eldning i Ecotec Tyr kamin beror på förutsättningarna i just ditt hus.

 

Extrautrustning:

• Rökgasspjäll, (krav).

• Täljstenstopp.

• Skorstensdelar.

• Askavskiljare.

• Insatsrör i skorsten, beroende på ålder och skick.

 

Styrning, reglering och övervakning

Ecotec Tyr brännaren styrs av en termostat som är placerad i rummet.

Medlevererad styrautomatik för kaminen reglerar sedan driften samt övervakar övriga funktioner.

 

En pelletseldad varmluftskamin är avsedd 

som primär värmekälla

Till skillnad från en traditionell braskamin är Ecotec Tyr-kaminen redan från början byggd för att kunna vara den primära värmekällan i ett hus. Har du direktverkande el som uppvärmningskälla kan du med Ecotec Tyr drastiskt minska uppvärmningskostnaden och undvika investeringar i ett dyrt vattenburet värmesystem. 

Tekniskt sett är Ecotec Tyr en ”pelletseldad varmluftpanna” med samma patenterade undermatningsteknologi som Sveriges mest köpta pelletsbrännare för villapannor, Bioline. Förbränningen i Ecotec Tyr sker genom kontrollerad teknik med högsta verkningsgrad och miljövärden som ligger långt under gällande gränsvärden. Kaminen har en inbyggd konvektionsfläkt som blåser ut och fördelar värmen. 

Med termostaten kan du enkelt reglera rumstemperatur och värmebehov automatiskt. Ecotec Tyr i modern nordisk design är marknadens första kombinerade pellets- och vedkamin.

Ecotec Tyr finns med standardförråd som kan placeras vid höger eller vänster sida. 

EcoTec Tyr finns i utförande med pelletsmatning rakt bakifrån där förrådet kan placeras i en garderob eller utomhus, förrådet kan placeras upp till en meter rakt bakom kamin

 • Teknisk data

Teknisk data Ecotec Tyr

 • Tillförd effekt 6 kW

 • Bränsleförråd rymd (alt egen lösning) 65 liter

 • Totalbredd (ink. förråd) 950 mm 

 • Höjd 950 mm

 • Vikt 150kg

 • Rökrörets utvändiga anslutnings-
  diameter 148 mm

 • Anslutningshöjd c/c rökrörsbaksida 785  mm

 • Anslutningsspänning 230 VAC

 • Ljudnivå= <44 db

-

-

-

-