Bioline 110–300 pelletsbrännare


För Fastighetsägare med större behov

 
 


CLICK ON THE IMAGE TO ZOOM

Välkommen till den undermatade världen.

Vår villabrännare är välkänd på marknaden. Nu vill vi att du ska ta en titt på vad vi kan erbjuda om du har en lite större fastighet som ska konverteras från olja eller el. Den här brännaren ska du välja om du vill använda miljövänlig pellets som energikälla för din uppvärmning.

Detta behöver du:

– Pelletsbrännare BioLine med styrning

– Panna, befintlig eller ny

– Förråd för pellets med skruv fram till brännaren

 

Varför en BioLine 101-300?

Världens äldsta och mest köpta teknik för undermatad pelletseldning.
Vilket innebär:

– Allt bränsle tvingas passera underifrån upp i förbränningszonen där även de minsta partiklarna följer med och förbränns helt innan askpartiklarna lämnar brännkroppen.

Brännaren blir på detta sätt inte lika känslig för spån i pellets. Konstruktionen gör även att BioLine klarar andra askrika pellets, ex barkpellets.

Vi kan även erbjuda helhetslösningar med anpassade pannor och utrustningar efter ditt behov. Styrning enligt AFS ingår i vår leverans. 

 

Aska och förbränning

All förbränning av fasta bränslen, även om den sker i automatiserad form med en BioLine, kräver underhåll och skötsel. Insatsens storlek beror många gånger på val av produkt. Genom att välja brännare och panna i kombination med våra tillbehör underlättas arbetet betydligt.

Merparten av underhållet handlar om askhantering. Efter förbränning av pellets i en BioLine blir restprodukten inte mer än
0,4-0,5 vikt % aska*.

Askan återför du till naturen genom att sprida den på gräsmattan, därmed minskar behovet av handelsgödsel. Förbränning med biobränsle ökar inte tillskottet av växthusgasen koldioxid till atmosfären.

 

Råd om biobränsle – råvaror

Den vanligaste pelletsen är tillverkad av spån eller bark, vilka passar bra för BioLine. Viktiga faktorer är energivärde, askhalt, flykthalt, miljöpåverkan och inte minst dess pris. Du bör välja ett bränsle som har den lägsta kostnaden per energienhet då du tagit hänsyn till bränslets funktion i brännaren, askhalt och dess miljöpåverkan.

 

* Beroende på bränsleslag

 • Teknisk data

Teknisk data exempel; Bioline 300

 • Inmatad pelletseffekt 101-300 kW 
  (Ange effekt vid beställning) 

 • Förbränningsverkningsgrad => 90 % 
  beroende på val av panna.

 • Vikt 150 kg 

 • Spänning 400 VAC

 • Längd från pannan A= 550 mm

 • Minsta avstånd framför panna 
  B= 1700 mm

 • Bredd utanför pannan C= 500 mm

 • Minsta pannöppning bredd 
  D= 450 mm

 • Minsta pannöppning höjd E= 350 mm

 • Fri höjd ovanför brännkopp i pannan F= 600 mm

 • Minsta panndjup G= 700 mm

 • Max eleffektbehov 900 W