Kontrollenhet 30–300


Kontrollenhet 30–300

All reglering och övervakning av pelletbrännaren sköts av en programmerbar logisk kontrollenhet, vilken även kan kopplas till ett överordnat fastighetsdatorsystem.
 
 


CLICK ON THE IMAGE TO ZOOM

Styr och reglering 30 – 100 kW

Vårt styrskåp till BioLine 30 – 100 kW är en styrning som är utvecklad för att fylla de funktioner som krävs av anläggningar under 100 kW.

 

I kontrollenheten ingår:

• Inbyggd drifttermostat.

• Ingång till överkokningstermostat med dubbla  

   säkerhetsreläer.

• Säkerhetspanel där larm och servicetext kan läsas av i den ordning de inträffat.

 

Styr och reglering 101 – 300 kW

Vårt styrskåp innehåller avancerad teknik som funktionsmässigt följer gällande arbetsmiljöföreskrifter, AFS 2002:1 m.fl.

 

I kontrollenheten ingår:

• Inbyggd drifttermostat med adaptivreglering.

• Rökgastemperatur samt temperatur på eventuell 

   spetspanna övervakas.

• Möjlighet att koppla pannrummets övriga 

   säkerhetsutrustningar, enligt genomförd riskbedömning.

• Säkerhetspanel där larm och servicetext kan läsas av i den       ordning de inträffat.

• Möjlighet till larmöverföring via inbyggd GSM är tillval.
• Enkla justeringar av drifttemperatur, intern och externskruv,         förbränning och rökgasfläkt.

Färdiga enheter för kringutrustning, såsom pannväljare och säkerhetssystem för att skydda person och egendom finns i färdigdesignade paket.   

• Möjlighet till larmöverföring via GSM.

• Enkla justeringar av drifttemperatur, intern och externskruv samt förbränningsfläkt.