Bioline 60-100 pelletsbrännare


Välkommen till den undermatade världen.

Brännare för företag med högt ställda krav på effekt och säkerhet
 
 


CLICK ON THE IMAGE TO ZOOM

Välkommen till den undermatade världen.

Vår villabrännare är välkänd på marknaden. Nu vill vi att du ska ta en titt på vad vi kan erbjuda om du har lite större fastighet som ska konverteras från olja eller el. 

Den här brännaren ska du välja om du vill använda miljövänlig pellets som energikälla för din uppvärmning.

 

Varför en BioLine 60-100?

Världens äldsta och mest köpta teknik för undermatad pelletseldning. Vilket innebär att allt bränsle tvingas passera underifrån och upp i förbränningszonen där även de minsta partiklarna följer med och förbränns helt innan askpartiklarna lämnar brännkroppen.

Brännaren blir på detta sätt inte lika känslig för spån i pellets. Konstruktionen gör även att BioLine klarar andra askrika pellets, ex barkpellets.

Vi kan även erbjuda helhetslösningar med anpassade pannor och utrustningar efter ditt behov. Vi har brännare upp till 300 kW för större fastigheter.

 

Aska och förbränning.

All förbränning av fasta bränslen, även om den sker i automatiserad form med BioLine 60-100 brännaren, kräver underhåll och skötsel. Insatsens storlek beror många gånger på val av produkt. Genom att välja brännare och panna i kombination med våra tillbehör underlättas arbetet avsevärt.

Merparten av underhållet handlar om askhantering. Efter förbränning av pellets i en BioLine brännaren blir restprodukten inte mer än
0,4-0,5 vikt % aska*.

Askan återför du till naturen genom att sprida den på gräsmattan, därmed minskar behovet av handelsgödsel. Förbränning med Biobränsle ökar inte halten koldioxid i atmosfären.

 

Råd om biobränsle – Råvaror

Den vanligaste pelletsen är tillverkad av spån eller bark, vilka passar bra för BioLine 60-100. Viktiga faktorer är energivärde, askhalt, flykthalt, miljöpåverkan och inte minst dess pris. 

Du bör välja ett bränsle som har den lägsta kostnaden per energienhet då du tagit hänsyn till bränslets funktion i brännaren, askhalt och miljöpåverkan.

 

Fakta bränsle (Exempel)

För att ersätta uppvärmning i en byggnad som förbrukar 30 m3 olja/år, för uppvärmning och tappvarmvatten åtgår 63 ton pellets.

Utan hänsyn tagen till verkningsgrad för din nuvarande anläggning.

 

* Beroende på bränsleslag

 • Teknisk data

Teknisk data: BioLine 60-100

 • Inmatad pelletseffekt 60-100 kW 
  (Ange effekt vid beställning) 

 • Förbränningsverkningsgrad => 90 % 
  beroende på val av panna.

 • Vikt 130 kg 

 • Spänning 230 VAC

 • Längd från pannan A= 550 mm

 • Minsta avstånd framför panna 
  B= 1600 mm

 • Bredd utanför pannan C= 500 mm

 • Minsta pannöppning bredd 
  D= 350 mm

 • Minsta pannöppning höjd E= 350 mm

 • Fri höjd ovanför brännkopp i pannan F= 400 mm

 • Minsta panndjup G= 700 mm

 • Max eleffektbehov 550 W