Bioline 20-25 pelletsbrännare


För Normalstor villa

Helt enkelt därför att den är utrustad med den senaste tekniken för undermatad förbränning! Vilket bland annat betyder att du inte behöver besöka pannrummet så ofta.
 
 


CLICK ON THE IMAGE TO ZOOM

Kompaktare, effektivare och bekvämare

Den här pelletsbrännaren ska du välja om du vill använda miljövänlig pellets som energikälla för din uppvärmning.

 

Varför en BioLine 20-25 pelletsbrännare?

 • Undermatad förbränning.
 • Varmlufts tändning.
 • Styrautomatik med förenklad funktion.
 • Effektreglering (BL20).

 

Vilket innebär bl.a. enklare skötsel med färre besök i pannrummet. Allt bränsle tvingas passera underifrån och upp i förbränningszonen där även de minsta partiklarna följer med och förbränns helt innan askpartiklarna lämnar brännkoppen.

Brännaren blir på detta sätt inte lika känslig för spån i pellets. Konstruktionen gör att BioLine klarar askrik pellets, till exempel barkpellets. Nästan hälften av Sveriges pelletseldare använder idag en pelletsbrännare från EcoTec.

Aska och förbränning

All förbränning av fasta bränslen, även om den sker i automatiserad form med BioLine-brännaren, kräver underhåll och skötsel.

Insatsens storlek beror många gånger på val av produkt. Genom att välja brännare och panna i kombination med våra tillbehör underlättas arbetet avsevärt.

Merparten av underhållet handlar om askhantering. Efter förbränning av pellets i en BioLine blir restprodukten inte mer än 0,4–0,5 vikt % aska. Vid användning av 6,3 ton bränsle per år blir askmängden ca: 25 kg*.

Askan återför du till naturen genom att sprida den på gräsmattan, därmed minskar behovet av handelsgödsel. Förbränning med biobränsle ökar inte tillskottet av växthusgasen koldioxid, till atmosfären.

 

Råd om biobränsle – Råvaror

Den vanligaste pelletsen är tillverkad av spån eller bark, vilka passar bra för BioLine.

Viktiga faktorer är energivärde, askhalt, flykthalt, miljöpåverkan och inte minst dess pris.

Du bör välja ett bränsle som har den lägsta kostnaden per energienhet då du tagit hänsyn till bränslets funktion i brännaren, askhalt och dess miljöpåverkan.

Fakta bränsle (Exempel)

För att ersätta uppvärmningen i en normalvilla som förbrukar 3 m3 olja/år, för uppvärmning och tappvarmvatten åtgår 6,3 ton pellets eller ca. 30.000 kWh elvärme. Utan hänsyn tagen till verkningsgrad för din nuvarande anläggning.

 

Styrning, reglering och övervakning

BioLine  brännaren styrs av kontrollenhetens drifttermostat, normalt 75–85 ºC.

Medlevererad styrautomatik för brännaren reglerar sedan driften av själva brännaren samt övervakar dess funktioner.
BioLine 20-25 är testad enl. Europeisk standard EN 15-270

 

* Beroende på bränsleslag

 • Tekniska data

Tekniska data BioLine 20-25

 • Inmatad pelletseffekt 12–25 kW

 • Förbränningsverkningsgrad => 90%
  beroende på val av panna

 • Vikt 25 kg

 • Spänning 230 VAC

 • Längd från pannan 330 mm.

 • Höjd utanför pannan 450 mm.

 • Bredd utanför pannan 210 mm.

 • Minsta pannöppning Höjd x bredd 
  175 x 180 mm.

 • Fri höjd ovanför brännkopp i pannan 150–250 mm.

 • Varmluftständning 370 W

 • Elbehov brännare + skruv 90 W