Bioline 30-50 pelletsbrännare


För villaägare med större behov

Den här brännaren ska du välja om du vill använda miljövänlig pellets som energikälla för din uppvärmning
 
 


CLICK ON THE IMAGE TO ZOOM

Välkommen till den undermatade världen

Vår villabrännare är välkänd på marknaden. Nu vill vi att du ska ta en titt på vad vi kan erbjuda om du har en lite större villa som ska konverteras från olja eller el.

Den här brännaren ska du välja om du vill använda miljövänlig pellets som energikälla för din uppvärmning.

 

Varför en BioLine 30-50?

Helt enkelt därför att den är utrustad med teknik för undermatad förbränning! 

Allt bränsle tvingas passera underifrån och upp i förbränningszonen där även de minsta partiklarna följer med och förbränns helt innan askpartiklarna lämnar brännkoppen.

Brännaren blir på detta sätt inte lika känslig för spån i pellets. Konstruktionen gör även att BioLine klarar andra askrika pellets, ex. barkpellets.

Vi kan även erbjuda helhetslösningar med anpassade pannor och utrustningar efter ditt behov. Styrning till brännaren ingår i leveransen.

 

Aska och förbränning

All förbränning av fasta bränslen, även om den sker i automatiserad form med BioLine brännaren, kräver underhåll och skötsel.

Insatsens storlek beror på val av produkt. Genom att välja brännare och panna i kombination med våra tillbehör underlättas arbetet avsevärt.

Merparten av underhållet handlar om askhantering. Efter förbränning av pellets i en BioLine blir restprodukten inte mer än
0,4–0,5 vikt % aska*.

Askan återför du till naturen genom att sprida den på gräsmattan, därmed minskar behovet av handelsgödsel. Förbränning med biobränsle ökar inte tillskottet av växthusgasen koldioxid till atmosfären.

 

Råd om biobränsle – Råvaror

Den vanligaste pelletsen är tillverkad av spån eller bark, vilka passar bra för BioLine.

Viktiga faktorer är energivärde, askhalt, flykthalt, miljöpåverkan och inte minst dess pris.

Du bör välja ett bränsle som har den lägsta kostnaden per energienhet då du tagit hänsyn till bränslets funktion i brännaren, askhalt och dess miljöpåverkan.

 

Fakta bränsle (Exempel)

För att ersätta uppvärmning i en byggnad som Stor villa enl. sid 11, 6-10 m3 olja/år, för uppvärmning och tappvarmvatten, åtgår ca. 12 – 20 ton pellets.

Kontrollera dagsaktuellt pris och jämför! Utan hänsyn tagen till verkningsgrad för din nu-varande anläggning.

 

Styrning, reglering och övervakning

BioLinebrännaren styrs av kontrollenhetens drifttermostat, normalt 75–85 ºC.

Medlevererad styrautomatik för brännaren reglerar sedan driften av själva brännaren samt övervakar dess funktioner.

Brännarens funktioner och säkerhet är uppbyggda enligt kraven för P-märkning.

 

* Beroende på bränsleslag

 • Tekniska data
 • Bränsle- specifikation

Tekniska data BioLine 30-50–50

 • Inmatad pelletseffekt 30-50 kW 
  (Ange effekt vid beställning) 

 • Förbränningsverkningsgrad => 90 % 
  beroende på val av panna.

 • Vikt 50 kg 

 • Spänning 230 VAC

 • Längd från pannan A= 360 mm

 • Minsta avstånd framför panna 
  B= 1000 mm

 • Bredd utanför pannan C= 430 mm

 • Minsta pannöppning bredd 
  D= 250 mm

 • Minsta pannöppning höjd E= 250 mm

 • Fri höjd ovanför brännkopp i pannan F= 300 mm

 • Minsta panndjup G= 500 mm

 • Max eleffektbehov 300 W