DEN BÄSTA LÖSNINGEN


 

Små Fastigheter

fastighet_tabell1

 

Stora Fastigheter

fastighet_tabell2

Vi hjälper dig att välja den bästa lösningen. Alltid med optimal verkningsgrad.

Vi kan erbjuda utprovade enheter med brännare och panna med optimal verkningsgrad samt rökgasutsläpp som ligger under gränsvärdet allt för bästa tänkbara lösning för miljön. Vårt motto är att erbjuda varje kund en genomtänkt och beprövad design avseende värmeanläggningens alla funktioner och utrusta den med marknadens mest köpta pelletsbrännare.

 

•  Vi levererar och bygger anläggningar med kundens bästa för ögonen. 

•  Vi ställer krav på hög funktionalitet och god arbetsmiljö för driftpersonal.

•  Vi erbjuder en adaptiv och självreglerande drifttermostat som känner av drifttider och anpassar gångtiden efter belastning, 

    vilket ger minskade energikostnader och slitage.

•  Våra system innefattar en säkerhetspanel där larm kan läsas av i den ordning de inträffat.

•  I våra system övervakas rökgastemperatur samt temperatur på eventuell spetspanna.

•  I våra system kan alla larmparametrar enkelt vidarebefordras med inbyggd GSM larmsändare.

 

Från brännare till kompletta värmesystem med panncentral. 
Pellets fungerar i alla fastigheter. Oavsett om du vill sätta in en pelletsbrännare på befintlig värmepanna eller sätta in ett helt nytt värmesystem byggt för pellets så har vi lösningen för din fastighet. 

 

Pelletsbrännare för alla behov
Ecotec har funnits på marknaden sedan 1993 och tillverkar pelletsbrännare från 30 kW till 300 kW. Vi erbjuder även 2 x 250 kW, det vill säga 500 kW i ett och samma pannrum. Våra pelletsbrännare kan monteras på nästan alla befintliga oljepannor och är ett bra alternativ för att snabbt och enkelt minska uppvärmningskostnaderna. 

 

Kompletta värmesystem
Våra systemlösningar kan vara allt från enklare system till kompletta värmesystem med skorstensbyggnation, pelletsbrännare, pelletsförråd, solfångare, ackumulatortank, panncentral och pelletsleveranser. Vi har stor erfarenhet av värmesystem baserade på pellets och erbjuder innovativa produkter av högsta kvalitet och en omfattande service där vi hjälper till med allt från kalkyler, installation och dimensionering av pelletsförråd och panncentral.